facebook

Zarząd klubu

Pozostali Członkowie Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: Maksymilian Mączyński,
członkowie: Krzysztof Bińkowski, Przemysław Dukat.